Monthly Archives: אפריל 2013

אספקת שירותי הובלה וביצוע שליחויות שונות למגוון רחב מאוד של יעדים בחו"ל

אספקת שירותי הובלה וביצוע שליחויות שונות למגוון רחב מאוד של יעדים בחו"ל: אני רוצה לציין כי בעבר אני נעזרתי בשירותים של מספר חברות הובלה שונות אשר סיפקו שירותי הובלה ברמה גבוהה אבל לעתים היו בעיות אחרות של נציגים אשר לא תמיד היו זמינים בטלפון וגם חברות אשר גבו ממני מחיר גבוה יתר על המידה או לא סיפקו לי חוזה כתוב וחתום ולא סיפקו הצעת מחיר בכתב אלא רק הצעת מחיר אשר הייתה דרך הטלפון ובעצם בע"פ.